Aanmelden

Aanmelden basisschool

Bij De Toekomst vinden we het belangrijk dat u een school kiest die goed bij uw kind(eren) past. In de gemeente Oosterhout valt er gelukkig heel wat te kiezen. Daarom is het goed om scholen te vergelijken. Dat kan op verschillende manieren, het liefst in drie stappen.

Vergelijk online

Op de website scholenopdekaart.nl kunt u scholen met elkaar vergelijken. U vindt er informatie over het aantal leerlingen, het team en de oudertevredenheid bijvoorbeeld.

Ga kijken

Maar de beste manier om een goede indruk van een school te krijgen is komen kijken. Maak gerust een afspraak voor een kennismaking. We zorgen voor een rondleiding en er is gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Maak een afspraak om aan te melden

Ook voor aanmelding van uw kind maken we op onze scholen graag een afspraak. Het advies van de Rijksoverheid is om uw kind voor school aan te melden als het drie-en-een-half is en met vier jaar te starten. Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Een afspraak maken op school vóór uw kind drie-en-een-half is, is dan ook vaak een goed idee. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Aanmelden Voorschool

Uw kind kan starten op de Voorschool in de maand waarin het 2,5 jaar wordt, als de grootte van de groep dit toelaat. Aanmelden voor de Voorschool kan vanaf 1,5 jaar.  Aanmelding, plaatsing en betaling verlopen via Delta-voorschool.