Onze visie

Samen groeien in een open sfeer

Op onze school groeien leerlingen. We begeleiden hen zo dat zij zichzelf en hun leerbehoeften ontdekken. We stimuleren als team hun ontwikkeling, samen met de ouders en in verbinding met de wereld om ons heen. Als buurtschool zijn wij een mooie afspiegeling van de maatschappij. Iedereen is welkom en we ontmoeten elkaar vanuit openheid. Zo leren kinderen om zonder oordeel te kijken naar wat henzelf en de ander beweegt. We bieden goed onderwijs en stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als school dragen wij onze normen en waarden duidelijk uit.

We zien onze leerlingen goed en vragen hen hoe we hen verder kunnen helpen. Aan het begin van elk schooljaar voeren we een gesprek met elke leerling en diens ouders / verzorgers: hoe is het met je, wie zijn belangrijk voor je, waar ben je goed in, wat wil je leren? Samen ontdekken we hoe elk kind zijn beste zelf kan worden en stevig in zijn schoenen komt te staan. We blijven in gesprek met de kinderen over hun eigen leerproces: dit is het doel, hoe komen we daar?

Ons goede, doelgerichte onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van de kinderen. We sluiten ons aanbod goed aan op ieders leerbehoeften en bieden ruimte voor verschillende manieren van leren. De maatschappij verwacht veel van burgers. Wij willen de rugzakken van onze kinderen vullen met de juiste bouwstenen, zodat zij zich straks goed kunnen redden.

We werken vanuit een duidelijke structuur. We koersen af op de kerndoelen en zoeken daar steeds passende middelen of methodes bij. Maar we behouden voldoende speelruimte om soepel op kinderen en situaties te kunnen inspringen.

We laten onszelf zien en durven ons kwetsbaar op te stellen. Er is tijd voor een grapje en plezier met de klas. We bouwen een band op met elk kind en met de groep. Vanuit die band kunnen we fijn met elkaar werken. Soms doorbreken we de groepen, zodat kinderen ook eens met anderen samenwerken.

Als team zijn we samen sterk. We helpen en stimuleren elkaar. We luisteren naar elkaar en stellen verhelderende vragen. We denken in mogelijkheden en houden rekening met elkaars behoeften. Ouders zijn welkom op onze school. We onderhouden samen een goede verstandhouding. Met hun hulp kunnen we de kinderen nog beter zien en zorgen dat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Wij zijn tevreden wanneer onze leerlingen straks terugkijken op een fijne schooltijd waarin ze zichzelf hebben gevonden, plezier beleefden en ze zich goed hebben kunnen ontplooien.

Wat u van onze school en van onze leerkrachten mag verwachten, leest u in onze schoolgids.