Onze visie

Samen groeien in een open sfeer

Op onze school groeien leerlingen. We begeleiden hen zo dat zij zichzelf en hun leerbehoeften ontdekken. We stimuleren als team hun ontwikkeling, samen met de ouders en in verbinding met de wereld om ons heen. Als buurtschool zijn wij een mooie afspiegeling van de maatschappij. Iedereen is welkom en we ontmoeten elkaar vanuit openheid. Zo leren kinderen om zonder oordeel te kijken naar wat henzelf en de ander beweegt. We bieden goed onderwijs en stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als school dragen wij onze normen en waarden duidelijk uit.

We zien onze leerlingen goed en vragen hen hoe we hen verder kunnen helpen. Aan het begin van elk schooljaar voeren we een gesprek met elke leerling en diens ouders / verzorgers: hoe is het met je, wie zijn belangrijk voor je, waar ben je goed in, wat wil je leren? Samen ontdekken we hoe elk kind zijn beste zelf kan worden en stevig in zijn schoenen komt te staan. We blijven in gesprek met de kinderen over hun eigen leerproces: dit is het doel, hoe komen we daar?

Ons goede, doelgerichte onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van de kinderen. We sluiten ons aanbod goed aan op ieders leerbehoeften en bieden ruimte voor verschillende manieren van leren. De maatschappij verwacht veel van burgers. Wij willen de rugzakken van onze kinderen vullen met de juiste bouwstenen, zodat zij zich straks goed kunnen redden.

We werken vanuit een duidelijke structuur. We koersen af op de kerndoelen en zoeken daar steeds passende middelen of methodes bij. Maar we behouden voldoende speelruimte om soepel op kinderen en situaties te kunnen inspringen.

We laten onszelf zien en durven ons kwetsbaar op te stellen. Er is tijd voor een grapje en plezier met de klas. We bouwen een band op met elk kind en met de groep. Vanuit die band kunnen we fijn met elkaar werken. Soms doorbreken we de groepen, zodat kinderen ook eens met anderen samenwerken.

Als team zijn we samen sterk. We helpen en stimuleren elkaar. We luisteren naar elkaar en stellen verhelderende vragen. We denken in mogelijkheden en houden rekening met elkaars behoeften. Ouders zijn welkom op onze school. We onderhouden samen een goede verstandhouding. Met hun hulp kunnen we de kinderen nog beter zien en zorgen dat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Wij zijn tevreden wanneer onze leerlingen straks terugkijken op een fijne schooltijd waarin ze zichzelf hebben gevonden, plezier beleefden en ze zich goed hebben kunnen ontplooien.

Wat u van onze school en van onze leerkrachten mag verwachten, leest u in onze schoolgids.


Samen groeien in een open sfeer

Op onze school ga jij groeien. Je zult ontdekken wie je bent en wat je wilt leren. Wij zorgen als leerkrachten samen met je ouders dat jij je ontwikkelt. Je leert op onze school ook de wereld om je heen kennen. Wij zijn een buurtschool, met leerlingen uit allerlei achtergronden. Iedereen is welkom en we zijn open naar elkaar. Zo leer jij om nieuwsgierig te zijn naar anderen, zonder daar meteen een mening over te hebben. Je krijgt bij ons goed onderwijs, je zelfvertrouwen zal groeien en je leert om goed met anderen om te gaan. Wij willen dat iedereen op en rond onze school zich prettig gedraagt en zorgen dat iedereen onze regels daarvoor kent. We kijken goed naar je. Aan het begin van elk schooljaar voeren we een gesprek met jou en je ouders: hoe is het met je, wie zijn belangrijk voor je, waar ben je goed in, wat wil je leren? Samen ontdekken we hoe jij je beste zelf kunt worden en stevig in je schoenen komt te staan. We blijven in gesprek met jou over je eigen leerproces: dit is het doel, hoe komen we daar?

We geven goed les, zodat jij je kunt ontwikkelen. We sluiten ons onderwijs goed aan op jouw leerbehoeften en bieden ruimte voor jouw manier van leren. De maatschappij verwacht veel van burgers. Wij willen dat jij straks, als je onze school verlaat, genoeg kan en weet voor je volgende stappen in de wereld.

We zijn duidelijk en doelgericht. Maar we kunnen ook goed omgaan met onverwachte dingen. Er is tijd voor een grapje en plezier met de klas. Je zult ons als leerkrachten goed leren kennen. We bouwen een band op met jou en met de groep. Zo kunnen we fijn met elkaar werken. Soms werk je ook samen met kinderen uit andere groepen.

Als leerkrachten werken wij goed samen. We helpen elkaar, luisteren naar elkaar en houden rekening met elkaar. Ouders zijn welkom op onze school. We werken graag met hen samen. Met hun hulp kunnen we jou nog beter leren kennen en zorgen dat jij je nog beter kunt ontwikkelen.

Wij zijn tevreden wanneer jij straks terugkijkt op een fijne schooltijd waarin je jezelf hebt gevonden, plezier beleefde en jij je goed hebt kunnen ontplooien.