Voorschool

Delta-voorschool

Aan De Toekomst is een Delta-voorschool verbonden. Kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar kunnen daar op een leuke en speelse manier wennen aan school. Samen spelen staat voorop en we werken ook aan taalontwikkeling. Op die manier wordt de overgang naar de basisschool een stuk gemakkelijker. Uw peuter gaat twee vaste dagdelen naar de Voorschool: maandagochtend-woensdagochtend of dinsdagochtend-donderdagochtend.

Meer informatie over kosten, aanmelden of Delta-voorschool voor peuters met een achterstand (vve-indicatie) vind u via de website van Delta-voorschool. Heeft u vragen over de plaatsing van uw peuter of over de ouderbijdrage? Neem dan gerust contact op met:

Stichting Delta-voorschool
Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout
0162 46 47 70
voorschool@Delta-onderwijs.nl

Aanmelden Voorschool

Aanmelden voor de Voorschool kan vanaf 1,5 jaar. Aanmelding, plaatsing en betaling verlopen via Delta-voorschool. Uw kind kan starten op de Voorschool in de maand waarin het 2,5 jaar wordt, als de grootte van de groep dit toelaat.