Voor ouders en verzorgers

Op deze pagina's vindt u informatie specifiek voor u als ouder of verzorger, over ouderbetrokkenheid, medezeggenschap en praktische informatie over aanmelden, schooltijden en vakanties, de schoolkalender en de BSO.